REGAİB KANDİLİ

Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir.